Lounea_logo

Lohjan Kuitua Oy:n liiketoiminta on siirtynyt Lounea Oy:lle 1.12.2014. Lounea Oy on taloudellisesti vahva toimija, joka jatkossakin panostaa tietoyhteiskunnan perusrakenteiden ja palveluiden rakentamiseen toiminta-alueellaan Etelä-Suomessa (Forssan seutu, Kaarina, Lieto, Lohja, Loimaan seutu, Paimio ja Salon seutu).

Lisätietoja Louneasta www.lounea.fi

 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Lohjan Kuitua Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan Lohjan Kuitua Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

 

Aika:          5. syyskuuta 2016 klo 9.00 alkaen

 

Paikka:      Järnefeltinsali, os. Pääkirjasto, Karstuntie 3, 08100 LOHJA

 

1       Kokouksessa käsiteltävät asiat

 

Lohjan Kuitua Oy:n sulautuminen Lounea Palvelut Oy:öönSulautumissuunnitelman mukaan Lohjan Kuitua Oy:n (2206733-7) on tarkoitus sulautua Lounea Palvelut Oy:öön (2678132-7) osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti sulautumissuunnitelmassa mainituin ehdoin siten, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä:

(i)      sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle; ja

(ii)     sulautuva yhtiö purkautuu.

Sulautumista koskeva sulautumissuunnitelma on allekirjoitettu 10.6.2016 ja sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisterissä 29.6.2016.

Sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumisvastikkeena annetaan yksi (1) Lounea Palvelut Oy:n uusi osake Lounea Oy:lle tämän omistamia 85.000 kappaletta Lohjan Kuitua Oy:n A osakkeita vastaan. Muille A ja K osakkeille suoritetaan 0,19 euron suuruinen rahavastike jokaista Lohjan Kuitua Oy:n osaketta vastaan.

Lohjan Kuitua Oy:n osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukaisesti oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista sulautumisesta päättävässä yhtiökokouksessa.

 

2       Asiakirjat

 

Seuraavat asiakirjat ovat 4.8.2016 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä Lounean asiakaspalvelupisteessä Kauppakatu 8, 08100 Lohja sekä Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kuituanet.fi

1)        sulautumissuunnitelma;

2)       kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön (Lounea Palvelut Oy:n ja Lohjan Kuitua Oy:n) kolmen viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset sekä mahdolliset konsernitilinpäätökset;

3)       kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön (Lounea Palvelut Oy:n ja Lohjan Kuitua Oy:n) viimeisen tilikauden jälkeen mahdollisesti tekemät varojen jakamista koskevat päätökset;

4)       kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön (Lounea Palvelut Oy:n ja Lohjan Kuitua Oy:n) hallitusten selostukset tilinpäätöksen jälkeisistä ko. yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; sekä

5)        kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön (Lounea Palvelut Oy:n ja Lohjan Kuitua Oy:n) osalta annettu tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta.

 

Lisäksi Lohjan Kuitua Oy ilmoittaa yhtiökokoukselle ja muille sulautumiseen osallistuville yhtiöille sellaisista muista yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, joista Lohjan Kuitua Oy saa tiedon ennen sulautumispäätöksen tekemistä.

Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

 

3       Osallistumisoikeus

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Lohjan Kuitua Oy:n osakeluetteloon tai joka viimeistään yhtiökokouksessa esittää selvityksen omistuksestaan.

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen viimeistään 29.8.2016 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.8 lähtien puhelimitse numeroon 029 7070 232 tai sähköpostilla marjukka.kinnunen@lounea.fi .

 

Lohjalla 25. päivänä heinäkuuta 2016

 

Lohjan Kuitua Oy

 

Hallitus

 

Veli-Matti Viitanen                                               Harri-Pekka Mannonen

 

Jari Lahti

 

Lisätietoja:

Harri Mannonen, e-mail:harri.mannonen@lounea.fi tai puh. 029 7070 273

 

Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Liitteet:

1. Lohjan Kuitua Oy – allekirjoitettu sulautumissuunnitelma

2.1 Lounea Palvelut Oy Tilintarkastuskertomus 2015

2.2 Lounea Palvelut Oy Tasekirja 2015

2.3 Lohja Kuitua Oy Tasekirja 2015

2.5 Lohjan Kuitua Oy Tilintarkastuskertomus 2015

2.6 Lohjan Kuitua Oy Tasekirja 2014

2.7 Lohjan Kuitua Oy Tilintarkastuskertomus 2014

2.8 Lohjan Kuitua Oy Tilintarkastuskertomus ja Tasekirja 2013

3.1 Lounea Palvelut Oy yhtiökokouksen pöytäkirja 11.3.2016

5.1 Lohjan Kuitua Oy – hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista

5.2 Lounea Palvelut Oy – hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista

6. Lounea Palvelut Oy ja Lohjan Kuitua Oy_tilintarkastajan lausunnot

 

Lohjan Kuitua Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.5.2016

Liitteet:

Tilintarkastuskertomus

Allekirjoitettu tasekirja

Pöytäkirja

 

KUITUANET on Lohjan Kuitua Oy:n toiminimi

Lohjan Kuitua Oy on vuonna 2008 perustettu lohjalainen tietoliikenneyritys. Yritys rakentaa paikallista edistyksellistä valokuitutekniikkaan perustuvaa tietoliikenneverkkoa, joka mahdollistaa vapaan palveluvalinnan. Yritys tarjoaa paikallisille yrityksille, yhteisöille ja asukkaille mm. TV-, Internet- ja puhelinpalveluita ja mahdollistaa myös muiden palveluntuottajien palvelujen tarjoamisen valokuituverkon kautta. KUITUANETIN suurin omistaja on Lounea Oy.

 

Lohjan kuitua Oy:n markkinointi-ilme vaihtui yhteneväksi Lounean kanssa kesäkuussa 2014.

SSP Yhtiöt muuttivat yritysilmeensä ja nimensä Louneaksi keväällä ja samalla konsernin ilmettä yhtenäistettiin. Tässä yhteydessä myös Lohjan Kuitua Oy muutti ilmeensä konsernin ilmettä mukailevaksi. Tavoitteena yhtenäisen markkinointi-ilmeen luomisessa oli markkinointitoimenpiteiden tehostaminen ja helpottaminen yhtenäisen ilmeen myötä koko yhtiöiden toimialueella.